Πολλά άρθρα έχουν γραφεί για το σχήμα των νυχιών. Παλαιότερα ήταν της μόδας τα στρόγγυλα μακριά νύχια. Σήμερα τα τετράγωνα νύχια πρωταγωνιστούν. Είναι κατάλληλο σχήμα τόσο για κοντά όσο και για μέτριου μήκους νύχια. Πως όμως μπορούμε να τα αποκτήσουμε; Δείτε το παρακάτω video.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=QPTo3U5xD84]